Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Edvard Ravnikar
Bencinski servis Petrol
Tip:
Infrastrukturni objekt
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1969
Investitor:
Petrol
 
Pogled s Tivolske ceste
Naslov:
Tivolska cesta 43
 
Tloris bencinskega servisa
Bencinski servis Petrol, ki ga je arhitekt Edvard Ravnikar zasnoval na strani Tivolske ceste ob ¾eleznici in servis na nasprotni strani ceste ob stolpnici S2 arhitekta Milana Mihelièa, sta dva izmed najzanimivej¹e oblikovanih tovrstnih objektov v Ljubljani.Edvard Ravnikar je nadstre¹nico, ki prekriva èrpalno plo¹èad servisa, oblikoval kot zaporedje treh betonskih “de¾nikov”, prekinjenih s tankimi zastekljenimi cezurami. “De¾niki” kvadratne oblike, razpirajoèi se nad sredinskimi stebri, se proti robovom tanj¹ajo ter tako ustvarjajo videz lahkega stre¹nega pregrinjala. Zgolj tri sredinske podpore omogoèajo umestitev diagonalnih èrpalnih otokov, ki ustrezajo poteku vo¾nje in obenem maksimalno izkori¹èajo razpolo¾ljiv prostor lokacije.Podolgovati objekt s trgovino in skladi¹èi je nekoliko ni¾ji od nadstre¹nice. Vzdol¾ èrpalnih mest je v celoti zastekljen.
Inventivno konstrukcijsko zasnovo nadstre¹nice in dosledno oblikovanje celote poudarja izbor in “odkritost” osnovnega materiala – betona.