Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Obdobje
Hotel Union
Tip:
Turistiène nastanitve
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1908
Arhitekta:
Josip Vanca¹
Jo¾e in Miha Dobrin-prenova
 
Pogled s Pre¹ernovega trga
Naslov:
Miklo¹ièeva ulica 4
Kontakt:
Tel. 01 308 12 70
Fax 01 308 10 15

>>www.gh-union.si
   
Hotel Union, ki ga je zgradila Delni¹ka dru¾ba Union je eden izmed najveèjih hotelskih projektov z zaèetka 20. stoletja. Prvotno naj bi zavzemal celotno stranico stavbnega bloka med Nazorjevo in Miklo¹ièevim parkom, zgrajeni pa sta bili le krili ob Nazorjevi in Miklo¹ièevi cesti. Krili povezuje vogalni stolp s kupolami. V notranjem dvori¹èu je dvorana z jekleno streho, ki je kot tedaj najveèja na Balkanu postala sredi¹èe dru¾abnega ¾ivljenja. Po drugi svetovni vojni je bil v njej vse do 90. let kino.Hotelska fasada in interier sta zasnovana v secesijskem slogu – glavno fasado, ki sicer sledi klasiènim kompozicijskim naèelom, krasijo rastlinski motivi, interier pa je svoj secesijski videz do danes skoraj popolnoma izgubil.
Hotel in dvorano sta pred nekaj leti prenovila arhitekta Jo¾e in Miha Dobrin. Dvorani sta prizidala dodatne prostore, tako da ima hotel danes zmogljivosti manj¹ega kongresnega centra.