Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na seznam rezultatov iskanja    
 
 
    Blagovnica Centromerkur
Tip:
Trgovska stavba
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1904
Arhitekt:
Friedrich Sigismundt
 
Pogled na glavno fasado in vhod
Naslov:
Trubarjeva ulica 1
   
tloris
Centromerkur je bila prva sodobna veleblagovnica v Ljubljani. Po naèrtih gra¹kega arhitekta Friedricha Sigismundta jo je zgradil bogati trgovec Feliks Urbanc. Zemlji¹èe na pomembni mestni lokaciji je bilo sprva namenjeno gradnji mestne hranilnice, ki je kasneje svoje mesto dobila na Èopovi.Obliko Centromerkurja doloèata na Pre¹ernov trg stekajoèi se ulici in odprt tr¾ni prostor, kjer je najo¾ja, a glavna fasada. Krasi jo v secesijskem slogu oblikovan metuljast vhod z nadstre¹kom in kip Merkurja na èelu. Tudi ostale fasade so oblikovane po vzoru dunajske secesije.Peterokotna prodajna dvorana, ki se razteza èez dve eta¾i, je oblikovana kot galerijski prostor. Do galerije vodi razpirajoèe se triramno stopni¹èe, ki ga poudarja skulpturalni stebrni portal. Prodajna dvorana je skoraj v celoti ohranjena (na galeriji ¹e vedno prodajajo metrsko blago), medtem ko se je v stanovanja, ki so bila prvotno v gornjih nadstropjih, kasneje raz¹irila blagovnica.