Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Atrijske hi¹e v Mostecu
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
2000
Arhitekti:
Janez Ko¾elj
Sandi Pir¹
Bo¾o Rozman
Investitor:
Imos d.d.
 
Fasada hi¹e in terasa
Naslov:
Tisnikarjeva 22-46
 
Tloris pritlièja in nadstropja
Niz atrijskih hi¹ je del stanovanjskega naselja Mostec, ki se je v èasu od urbanistièno – arhitekturnega nateèaja leta 1997 do izgradnje v mnogih pogledih spremenilo. Atrijske hi¹e relativno majhne kvadrature (prib. 110m2) so razvite okoli dveh atrijev – “vhodnega” ob dostopni poti in “vrtnega”, ki je usmerjen proti Kose¹kemu bajerju. Tako kot ostale hi¹e naselja imajo tudi atrijske gara¾o v kleti, v pritlièju dnevno – bivalne prostore in v nadstropju spalnice.Nadstropje s spalnicami je oblikovano kot ozek podolgovat volumen in ima na strehi pritlièja teraso, ki interpretira vlogo atrijev v pritlièju. Hi¹a stanovalcem zato nudi izku¹njo vrste razliènih mikroambientov javne, poljavne in zasebne narave. Po prvotni zamisli avtorjev sta oblikovani le dve hi¹i, ki odra¾ata sodobno uporabo lesa v kombinaciji z drugimi materiali.