Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Obdobje
Vila Perhavec – SVIZ
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1932
Arhitekta:
Josip Costaperaria
Bevk in Peroviæ arhitekti-prenova
Investitor:
SVIZ
 
Pogled na vilo z Ora¾nove ulice
Naslov:
Ora¾nova ulica 3
Kontakt:
Tel. 01 244 09 20

>www.sviz.si
 
Fasada in prerez
Vila Perhavec je ena izmed najlep¹ih vil, ki jih je zgradil Josip Costaperaria. Prepoznavna je po èrtnem, trakastem okrasu treh njenih fasad, kar jo povezuje s soèasno arhitekturo Adolfa Loosa in beograjske skupine Zenit.
Prenovo stavbe je zasnoval biro Bevk in Peroviæ arhitekti. Arhitekti so v celoti ohranili prvotno zasnovo hi¹e, na vrtu in na strehi pa dodali steklena paviljona, ki odgovarjata potrebam novih uporabnikov.
V hi¹i je bil l. 2002 tik pred prenovo posnet film Pod njenim oknom, ki je ¹ir¹i javnosti razkril domala prvotno ureditev hi¹e.