Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Kraj Maribor
Cerkev celestink – Umetnostna galerija Maribor
Tip:
Verska stavba
Leto izgradnje:
1766
Arhitekt:
Neznan
   
Pogled na vhodni del stavbe.
Naslov:
Strossmayerjeva 6
Kontakt:
   
Cerkev reda celestink Marijinega oznanenja ¾e veè kot dve stoletji ne slu¾i svojemu prvotnemu namenu, saj so jo v èasu Jo¾efa II. zaprli. Cerkev se je od tedaj mnogokrat preobrazila – v vmesnem obdobju je bila predelana v tovarno, stanovanja, danes pa je v njenih prostorih Umetnostna galerija Maribor.Od prvotne cerkve je razpoznavna le ¹e glavna fasada, ki jo èlenijo pilastri in venèni zidec. Notranje prostore so prezidali, zvonik podrli, baroèno notranjo opremo – oltar, ki ga je izdelal kipar Jo¾ef Holzinger, pa premestili v cerkev na Zgornjo Polskavo. Lastnik cerkve v 19. stoletju – baron Göden-Lanoy je cerkev prenovil v neorenesanènem slogu in pri tem obrnil glavno fasado na zahodno stran.Umetnostna galerija, ki danes domuje v nekdanji cerkvi, ima razstavne prostore v glavni cerkveni ladji.