Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Stanovanjska stavba/zazidava
Kondominij Trnovski Pristan
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
2004
Arhitekt:
Sadar in Vuga arhitekti
Sodelavci:
Tina Hoèevar, Miha Pe¹ec, Tadej ®aucer, Mojca Kocbek, Andrej Strgar
Investitor:
Begrad d.d, Novo Mesto
 
Kondominij Trnovski Pristan
Naslov:
Trnovski Pristan 22
Kontakt:
 
Kondominij Trnovski Pristan, situacija
Kondominij je dvonadstropna stanovanjska hi¹a s petnajstimi individualiziranimi stanovanji, skupnim vhodnim lobijem, notranjim zimskim vrtom in zunanjim letnim atrijem.
Njegov osnovni volumen je razgiban in èlenjen, kar omogoèa optimalno osvetljenost vseh stanovanj in povezavo notranjosti z zunanjostjo preko veèjih ozelenjenih teras, konzolnih balkonov in zimskih vrtov. Èlenjenost osnovnega volumna se nadaljuje z nenakomernim ritmom volumnov balkonov, ki segajo od objekta proti obodnemu vrtu. Èlenjenost dose¾e svoj vrhunec pri obdelavi fasadnih ploskev iz veèbarvnih keramiènih plo¹èic, spominjajoèih na digitalne slike, predimenzioniranih èrnih kovinskih okvirjih, ki povezujejo velika okna in oran¾nih lesenih oblogah balkonov.