Slovenska akademija znanosti in umetnosti je bila zgrajena na mestu nekdanje palaèe de¾elnih stanov (Landhaus), ki se je poru¹ila v potresu l. 1511. Stavbo je v drugi polovici 18. stoletja prezidal arhitekt Jo¾ef Schemerl. Potres l. 1895 je zahteval poru¹itev kril ob Salendrovi in Gosposki ulici ter predelavo fasade. Stavba je tako dobila bolj klasicistièni izraz (trikotno èelo kamnitega vhodnega portala) z nekaterimi baroènimi znaèilnostmi. Na dvori¹èu stoji vodnjak Neptuna, delo kiparja Ga¹perja Dolmesingerja.
Arhitekt: Jo¾ef Schemerl
Lontov¾ – Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Tip: Palaèa/dvorec
Kraj: Ljubljana
Leto: 1790
Naslov:
Novi trg 3