Pogled na palaèo iz parka
 
Glavna fasada Palaèe
 
Palaèo, ki je bila zgrajena kot ©ola za hidravliko in mehaniko, je zasnoval in financiral jezuit Gabriel Gruber. Prvotno je bila palaèa osno simetrièna in oblikovana kot dvorec. Pred njo se je raztezal baroèni park in segal vse do nabre¾ja Ljubljanice. Preprosto oblikovano glavno fasado poudarjata le portal in srednji rizalit. Notranjost je oblikovana bogato: ovalno stopni¹èe krasijo ¹tukature iz cvetliènih kit, kupolo poslikava slikarja Herrleina, kapelo v prvem nadstropju pa pozlaèene ¹tukature .V nadaljnjih letih se je stavba spreminjala: med l. 1809-13, v obdobju Ilirskih provinc je bila prviè prezidana, l. 1842 ji je bilo dodadno krilo ob Karlov¹ki cesti in l. 1976 novo krilo za potrebe Arhiva Slovenija po naèrtih arhitekta Janeza Trenza.
Arhitekt: Gabrijel Gruber
Gruberjeva palaèa – Arhiv Slovenije
Tip: Palaèa/dvorec
Kraj: Ljubljana
Leto: 1781
Naslov:
Zvezdarska ulica 1