Pogled na bloka ob Linhartovi cesti
 
Tloris tipiène eta¾e bloka z garsonjerami
 
Stanovanjski bloki so postavljeni v odprti zazidavi ob Savskem naselju, bogati z odprtimi zelenimi prostori svobodno oblikovanega parka.
Naselje je po modernistiènih naèelih urbanistièno zasnoval Edvard Ravnikar. Zaradi industrializacije postopka izvedbe, ki je prinesel pocenitev v mno¾ièni stanovanjski gradnji so bloki izvedeni monta¾no. Monta¾ni gradbeni sistem Jugomont spada med tako imenovane “lahke monta¾ne” sisteme, saj je bila ¹irina betonskih panelov le 120cm. Zgledoval se je po podobnem ¹vedskem sistemu gradnje s siporeksom. Razlikoval se je predvsem v naèinu izvedbe. Poleg blokov na Èrtomirovi so v istem monta¾nem sistemu zgradili ¹e bloke v ©i¹ki in Rakovniku ter na Topni¹ki.
Arhitekt: Ilija Arnautoviæ
Stanovanjski bloki po sistemu Jugomont na Èrtomirovi ulici
Tip: Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj: Ljubljana
Leto: 1970
Sodelavci: Jo¾e Corn, Stane De Galeria, Janez Lah
Naslov:
Med Topni¹ko,Èrtomirovo in Neubergerjevo ulico