Tloris tipiène eta¾e
 
Gruèi stolpnic, ki z o¹iljenimi in proti severu rastoèimi trikotnimi vrhovi zaokro¾ujeta znaèilni obris soseske BS-3, sta najbolj razpoznaven tega severnega ljubljanskega predela.
Prvotna urbanistièna zasnova soseske je namesto stolpnic predvidela dva megabloka velikih dimenzij z visoko gostoto poselitve. Stolpnice so ustrezno zadostile zahtevani gostoti in obenem ustvarile identifikacijsko toèko celotnega naselja.

Gruèi stolpnic stojita na vzhodnem robu soseske ob Vojkovi. Posamezno gruèo sestavljajo po trije sve¾nji stolpnic in te po ¹tirje stolpièi. Stolpièi so razlièno visoki, horizonatlno zamaknjeni in povezani z vertkalnimi komunikacijami in servisnimi balkoni. Razporejeni so po treh stranicah osrednjega trga z atrijem, ki se odpira proti ¾alski ravnici na vzhodu. Posebnost stolpièev so trikotno za¹iljene bele ‘’stre¹ne kape’’, ki so nekoliko loèene od betonskih vertikalnih teles. V njih so stanovanja z velikimi terasami, na katera se odpirata dnevni prostor in jedilnica. Spalni prostori so od dnevnih povsem loèeni.

Stolpnice so zgradili s sistemom te¾ke monta¾e z velikimi betonskimi paneli.
Arhitekt: Ilija Arnautoviæ
Stanovanjske stolpnice v Be¾igrajski soseski 3 – BS-3
Tip: Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj: Ljubljana
Leto: 1981
Naslov:
Vojkova ulica