Pogled z Ajdov¹èine
 
Tloris tipiènega nadstropja
 
Stolpnica Metalke je ravno tako kot Nebotiènik v 30. letih izraz sodobne, ostalemu svetu konkurenène slovenske arhitekture v 60. letih. Zgrajena je bila za podjetje, ki se ukvarjalo s kovinami, kar nakazuje njena tehnolo¹ko dovr¹ena in inovativna fasada iz aluminija.Pri zasnovi stolpnice se je arhitekt Edo Mihevc zgledoval po stolpnici Seagram v New Yorku. Stolpnica je v skladu z gradnjo vi¹jih stavb ob glavni cesti od nje nekoliko odmaknjena – plo¹èad med njima predstavlja predprostor stavbe in obenem manj¹i “tr¾ni” prostor ob cesti. Ozek pravokotni skelet stolpnice z jedrom vzdol¾ ene od dalj¹ih stranic obdaja lahek fasadni pla¹è. Pla¹è, ki ga je oblikoval Branko Kra¹evac, sestavljajo prefabricirane aluminijaste plo¹èe – novost v tedanji gradbeni tehnologiji in simbol napredka domaèe stroke.
Arhitekt: Branko Kra¹evac, Edo Mihevc
Metalka
Tip: Poslovna stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1963
Naslov:
Dalmatinova ulica 2