Tloris mezzanina
 
Vzajemna zavarovalnica je poleg Narodno univerzitetne knjižnice in banke v Celju ena izmed treh »mestnih palač«, ki jih je v svojem opusu realiziral arhitekt Plečnik. Stoji nasproti glavne železniške postaje, v vogalu Miklošičeve in Tivolske.
Stavba sledi geometriji uličnih krakov, ki nista pravokotna – vogalni del stavbe z vhodom je zato prisekan, vstopna veža pa je krožna. Spodnji del Zavarovalnice je oblikovan po vzoru Wagnerjevih palač na Dunaju: pritličje z lokali in prvo nadstropje sta poudarjena z izbiro materiala (kamen) in kompozicijo odprtin.
Fasada zgornjega dela stavbe je opečna in povzema paladijanski skulpturalni princip oblikovanja opečne palače. Opečni plašč prekinjajo polstebri, s katerimi je Plečnik dosegel učinek vertikalnosti. Sloji opeke na opeko simbolno spominjajo na varčevanje – dinar na dinar.Plečnik je palačo opremil s kvalitetno oblikovano notranjo opremo, predvsem sejne dvorane, kjer je več primerov njegovih stolov. Palača je imela prvotno tudi kapelo, katere prostor je bil v petdesetih vsebinsko preurejen.
Arhitekt: Jože Plečnik
Vzajemna zavarovalnica – Zavarovalnica Triglav
Tip: Poslovna stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1928
Naslov:
Miklošičeva cesta 19