Mariborska železniška postaja je kvaliteten primer poznega slovenskega funkcionalizma. Zasnova postaje dosledno sledi prometnim tokovom in funkcionalnim zahtevam postaje – različno oblikovani stavbni volumni, ki jih obrobljajo podolgovate nadstrešnice, so razporejeni med železniškimi tiri in Partizansko cesto. Postajo označuje visok urni stolp, ki stoji ob glavni dvorani. Le-ta je v celoti zastekljena in v enakomernem ritmu razčlenjena z visokimi pilastri. Dolga nadstrešnica pred postajno dvorano, ki je prvotno obvladovala ploščad v ospredju in pokrivala glavni vhod, danes služi avtobusnemu postajališču. Stavba je oblečena v gladke bele kamnite plošče, ki celotni razgibani kompoziciji dajejo enoten in strog videz.
Arhitekt: Milan Černigoj
Železniška postaja
Tip: Infrastrukturni objekt
Kraj: Maribor
Leto: 1954
Naslov:
Partizanska cesta 50