Vogal stavbe ob Tavčarjevi ulice in Miklošičevem parku
 
Čudnova hiša je ena izmed najbogatejših secesijsko oblikovanih hiš, ki obdajajo Miklošičev trg. Arhitekt Ciril Metod Koch jo je zasnoval po vzoru dunajskih hiš Josepha Marie Olbricha. Slednji je bil predstavnik organske, plastično bogate in dekorativne secesije. Hišo na vogalu označuje krožni konzolni stolp s kvadratnim zaključkom in kroglo. Nad fasadi vzdolž Tavčarjeve se nad konzolnim balkonom med dvema pilonoma razpenja širok polkrožni nadstrešek. Uporaba velikega števila različnih arhitekturnih elementov ustvarja videz heterogenosti, ki jo na fasadi poudarja še plastično dekorativno okrasje z značilnimi secesijskimi motivi.
Arhitekt: Ciril Metod Koch
Čudnova hiša
Tip: Poslovno-stanovanjska stavba
Kraj: Ljubljana
Leto: 1901
Naslov:
Cigaletova ulica 3