Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Verska stavba
Stolnica Sv. Nikolaja
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1706
Arhitekt:
Andrea Pozzo
Investitor:
Ljubljanska škofija
 
Pogled na Stolnico s Ciril-Metodovega trga
Naslov:
Ciril Metodov trg
Odprto:
Vsak dan: 10.00-12.00 in 15.00-18.00
Kontakt:
tel. 01 231 06 84
 
Tloris
Stolnica je najpomembnejša baročna cerkev v Ljubljani. Stoji na mestu romanske bazilike iz 13. stoletja, posvečene Sv. Nikolaju, zaščitniku ribičev. Leta 1461 so v cerkvi ustanovili škofijo in l. 1700 po načrtih jezuitskega arhitekta Andree Pozze zgradili novo stolnico. Njena postavitev v mestni prostor – med dve stavbi uličnega niza - je za barok nenavadna, saj se stolnica s pročeljem obrača proti nadškofiji. Zvonika in kupola kljub temu ostajajo vidni iz pomembnejših mestnih vedut.
Baročna cerkvena dvorana ima stranske kapele z emporami in prečno ladjo s kupolo, prvo v Ljubljani. Poslikal jo je slikar Matevž Langus; ostale iluzionistične poslikave so delo Italijana Giulia Quaglie. Oltar v prečni ladji je delo Francesca Robbe. Prezbiterij v ozadju ima dve zakristiji.
V letih 1951-56 je Plečnik izdelal načrte za novo cerkveno opremo, od katerih so izvedli krstilnik, škofov prestol in stransko kapelo Sv. Križa.