Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Urbanistična zasnova mest
Rimska Ljubljana – Julia Emona
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
14
Arhitekt:
Neznan
 
Kip Emonca ob podhodu pod Slovensko cesto na ostankih severnega grobišča
Naslov:
Med Vegovo-Šubičevo-Prešernovo-Mirjem
Kontakt:
Mestni muzej:

Tel. 01 241 25 00
Fax 01 241 25 40

>www.mm-lj.si
 
Rimska Emona - sodobna Ljubljana
Rimska Ljubljana - Julia Emona, je bila ustanovljena l. 14 n.št z odlokom cesarja Tiberija. Kot prvo civilno mesto na slovenskih tleh je skupaj z Oglejem postala glavni akter romanizacije slovenskih pokrajin v 1.stoletju.Zametki mesta segajo v čas Julija Cezarja - obdobje rimske kolonizacije severnega Balkana, preko katerega so potekale trgovske poti na jug do Panonije in Podonavja. Emona je bila tedaj legionarsko taborišče, o čemer pričajo ostanki temeljev na današnjem Trgu republike in Gradišča.Civilno Julio Emono so zgradili na levem bregu Ljubljanice po vzorcu tipičnih rimskih mest. Mesto pravokotne oblike je obdajal obrambni zid, znotraj katerega je ulična mreža prostor delila na stanovanjske enote - 'insule'. Glavni mestni cesti 'cardo maximus' v smeri sever-jug in 'cardo decumanus' v smeri vzhod-zahod, nekoliko zamaknjeni proti jugu in vzhodu, sta mesto členili na tretjine. Južna in severna tretjina sta bili stanovanjski. Med njima, v predelu med današnjo Gregorčičevo in Rimsko ulico, je bil forum - središče trgovskega in kulturnega življenja s svetiščem Jupitra, Minerve in Junone, mestno posvetovalnico (kurijo), starokrščansko baziliko in sodno dvorano (baziliko) ob 'cardo maximus'.Emona je svoj razcvet doživljala vse do 2. stoletja. O njeni kulturi pričajo številne izkopanine, ki so jih intenzivneje začeli odkrivati po 2. Svetovni vojni. Ostanki kanalizacije so vidni na Vegovi ulici in starokrščanske bazilke v parku za šolo Majde Vrhovnik. Sledove stanovanjskih insul najdemo v Jakopičevem vrtu in del južnega obzidja, ki ga je uredil Jože Plečnik, na Mirju. Kip Emonca je Plečnik postavil pred podhod ob parku Zvezda, na mesto severnega grobišča. Edvard Ravnikar je v okviru zazidave na Ferantovem vrtu prikazal sledove bazilike.Emono so po predhodnih obleganjih l. 425 uničili Huni. Mesto se je ponovno začelo razvijati šele v 11. in 12. stoletju, v času priseljevanja Slovanov. Prvine rimskega mesta in njegove ulične mreže, so kljub kratkotrajnosti Emone ostale temeljne za urbanistični razvoj sodobne Ljubljane.