Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Deželno gledališče - Opera
Tip:
Stavbe za kulturne prireditve
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1892
Arhitekta:
Anton Hruby
Jan Vladimir Hrasky
 
Pogled na glavno pročelje
Naslov:
Župančičeva ulica 1
Kontakt:
tel. 241 17 40

>Opera
   
Tloris dvorane
Deželno gledališče – opera je bilo zgrajeno v okviru gradnje stavb javnega značaja v času pred potresom l. 1895. Opera skupaj z Narodnim muzejem, Narodnim domom in Filharmonijo označuje obdobje, v katerem je deželna uprava prešla v slovenske roke. Ljubljana je kot politično – kulturno središče zato potrebovala stavbe javnega pomena in jih večinoma zgradila v zahodnem delu mesta.
Opera je zasnovana v neorenesančnem slogu. Dvorana je podkvaste oblike in obdana z obokanimi hodniki, ki vodijo do stopnišč. Stavbno telo zaokrožene oblike poudarja vhod z visokim rizalitom z jonskimi stebri, ki nosijo timpanon. Timpanon je okrašen z bogatim figuralnim okrasjem, ki ga je izdelal kipar Alojzij Gangl. Gangl je izdelal tudi kipa alegorij tragedije in komedije v nišah na fasadi.