Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Kraj Ljubljana
Stanovanjski bloki in stolpnice v Šišenski soseski 6
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Leto izgradnje:
1967
Arhitekt:
Ilija Arnautović
Sodelavci:
Jože Corn, Stane De Galeria, Janez Lah, Marjan Jaklič
Investitor:
Stanovanjsko podjetje Standard Ljubljana
 
Niz visokih blokov ob Celovški cesti
Naslov:
Med Celovško, Šišensko, Vodnikovo in Gotsko ulico
 
Tloris tipičnega nadstropja sklopa blokov in stolpnice
Osemadstropni bloki in štirinajstnadstropne stolpnice stojijo ob Celovški cesti v Šišenski soseski 6, ki je bila ena izmed prvih urbanistično zaključenih ljubljanskih sosesk. Arhitekt Ilija Arnautović je z njihovo zasnovo presegel klasični, togo zasnovan stanovanjski blok iz predvojnega časa.Bloke in stolpnice sestavljata dva elementa: osnovno “telo s stanovanji” ter vertikalne in horizontalne komunikacije – stopnišča in različno oblikovani notranji ali zunanji hodniki. Slednji imajo vlogo veje, na katero so pripeta različno zamikana stanovanjska telesa. V primeru štirih prostostoječih stolpnic, ki stojijo v središču naselja, vmesno komunikacijsko jedro povezuje po dve stanovanjski telesi. V nekoliko nižjih in daljših blokih ob Celovški je arhitekt izkoristil možnosti nizanja različno velikih stanovanjskih teles (garsonjere, eno in dvosobnna stanovanja). Komunikacije se tu ločujejo na skupna odprta stopnišča in dvigala ter mnogo mirnejše in bolj zasebne hodnike do vhodov v stanovanja, ki imajo ponekod tudi priročne shrambe.Zamiki, obračanje posameznih stanovanjskih teles, cezure in odprta stopnišča s hodniki dajejo blokom razčlenjen zunanji videz in uresničujejo arhitektovo vizijo sodobnega bloka kot odprtega, prehodnega prostora. Obenem prinašajo novosti tudi v socialnih vidikih kolektivnega bivanja.Bloki so inovativno zasnovani tudi v konstrukcijskem pogledu: ker nosilni razponi dosegajo razpone šestih metrov, so pri gradnji betonske konstrukcije uporabili jekleno opažanje.