Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Trg Republike
Tip:
Urbanistična/zunanja ureditev
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1974
Arhitekt:
Edvard Ravnikar
Sodelavci:
A. Bitenc, M. Bonča, Jože Koželj, A. Pibernik, F. Rihtar, V. Sedej in drugi
Sodelavci: E. Prelog, J. Coren, I. Vodopivec, M. Sterlekar (statika), S. Tihec, D. Tršar, S. Batič (plastika)
 
Pogled na glavno ploščad in stolpnici
Naslov:
Trg republike
   
Trg republike je bil leta ob razpisu natečaja l. 1960 zamišljen kot politično – kulturno središče naroda. Kljub vsem spremembam, ki so se odvijale v 15 letih gradnje (1961-75), Trg predstavlja višek znanja arhitekturne stroke in gradbenih zmožnosti tedanje družbe. Letu 1960 je namreč sledilo obdobje gospodarskih reform, sprememba investitorja in vsebine, kar je posledično vplivalo tudi na urbanistično – arhitekturno zasnovo Trga.
Zasnovan je kot sosledje odprtih prostorov – ploščadi, ki tečejo v različnih ravninah mestnega parterja in podzemnih etaž. Ploščadi in posamezne ambiente določajo različno visoke in oblikovane stavbe: trikotni stolpnici B in C v osi ljubljanskih vrat, blagovnica Maximarket ob vzhodnem robu in kulturni center Cankarjev dom, ki zaključuje južni rob Trga. Trg na severu obroblja monumentalna stavba slovenskega Parlamenta, pred katero se razširja največja ploščad, izvorno namenjena državnim zborovanjem.
Skulpture slovenskih kiparjev Slavka Tihca in Draga Tršarja oblikovno in doživljajsko bogatijo posamezne ambiente trga.