Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekta Ilija Arnautović, Milan Mihelič
Stolpnice v Savskem naselju
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1962
Sodelavci:
Janez Ahačič, Franc Adamič (statika)
Investitor:
Zavod za stanovanjsko izgradnjo OLO ljubljana
 
Pogled na stanovanjske stolpnice z Linhartove ceste
Naslov:
Linhartova 62 - 68
 
Prerez stolpnice
Stolpnice stojijo ob robu Savskega naselja, ki so ga začeli graditi v 50. letih po urbanističnih načrtih Edvarda Ravnikarja. Arhitekta Ilija Arnautović in Milan Mihelič sta v realizirala stanovanjske stolpnice. V stolpnicah sta predstavila koncept novega, za tisti čas revolucionarnega tipa stanovanja: krožnega stanovanja s središčnim sanitarnim jedrom.Stolpnice imajo armiranobetonski skelet in vertikalne komunikacije v sredini. Tlorisna zasnova tipične etaže je simetrična in razdeljena na štiri enakovredne stanovanjske enote. Posamezna stanovanja so pravzaprav en sam prostor, v sredini katerega je postavljen industrijsko izdelan “sanitarni zaboj” s kopalnico in kuhinjsko nišo. Okoli “zaboja” teče krožna pot, ki povezuje bivanjske prostore. Tako relativno majhna stanovanja pridobijo na občutku prostornosti in obenem nudijo fleksibilnost v razporeditvi dejavnosti. Postavitev sanitarnega jedra v sredino stanovanja (in s tem izgubo možnosti naravnega prezračevanja) je omogočila tehnična inovacija – novi tip instalacijskega jaška z vključenimi ventilacijskimi tuljavami, ki ga je zasnoval inženir Likar.Ta tip stanovanja je arhitekt Arnautović realiziral kasneje v stolpnicah na Roški cesti in v Velenju.