Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Poslovno-stanovanjska stavba
Dravske terase
Kraj:
Maribor
Leto izgradnje:
2002
Arhitekti:
Boris Podrecca
Jerneja Ačanski – Veber
Tadej Veber
   
Pogled na zunanjščino
Naslov:
Koroška cesta 53
 
Situacija
Zasnova stanovanjskega kareja z ene strani interpretira mestno, z druge pa s krajinsko strukturo in s tem urbano tipologijo transformira v krajinsko. Zgornji del zasnove pripada mestu, spodnji pa se navezuje na pokrajino ob Dravi. Zasnova kareja upošteva tudi obstoječe stanje širšega območja in tako s svojimi volumni lovi ravnotežje med visoko in nizko zazidavo ob straneh. V notranjosti kareja se nahaja zeleni teatron, ki se preko ramp in stopnišč počasi spušča proti Dravi. Stanovanja so navezana na zunanji hodnik, zaključen na vogalih s stopniščem in dvigalom, ki povezuje bivanjske etaže z garažami.