Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Kraj Maribor
Račji dvor
Tip:
Palača/dvorec
Leto izgradnje:
1778
Arhitekt:
Neznan
   
Pogled na pročelje z vhodom.
Naslov:
Raški dol 1
   
Situacija
Račji dvor leži na ravnini ob zahodnem robu Maribora. Navidez homogeno celoto sestavljajo štirje enonadstropni nesklenjeni trakti, ki obdajajo notranje dvorišče. Osrednji del glavnega pročelja izstopa kot rizalit s trikotnim čelom. V le-tem se kot priči preteklosti nahajata admontski grb in letnica 1778. Rizalit je členjen z venčnima zidcema, v nadstropnem delu pa tudi s pilastri. Kot dodaten poudarek osi služi kamnit portal s potlačenim lokom in sklepnim ščitcem. Stranske fasade so krajše in skromnejše v oblikovanju. Pročelja dvorišča pa so bila nekoč prevotljena z arkadami, ki so jih kasneje zazidali.
Dvor se omenja že leta 1284. V letih 1414-16 so ga prezidali. Današnjo podobo pa je dobil predvsem v 17. in 18. stoletju. Najstarejši je vzhodni trakt iz 17. stoletja. V letih 1733-34 so dvor prezidali, obenem pa podaljšali južni, t.j. današnji vhodni trakt za pet okenskih osi. V letih 1776-1778 so dvoru prizidali zahodni, gospodarski trakt, preoblikovali in poenostavili fasade ter zazidali arkade na dvorišču. Severni trakt je bil pozidan šele po letu 1864.
Danes je Račji dol znan predvsem kot gostitelj muzeja na prostem.