Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Ilija Arnautović
Stanovanjski bloki v Bežigrajski soseski 3 – BS-3
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1977
Investitor:
Giposs
 
Odprto stopnišče v pasu nizkih blokov
Naslov:
Puhova, Trebinjska, Maroltova in Reboljeva ulica
 
Tloris stanovanj v visokem pritličju
Nizke stanovanjske bloke v soseski BS-3 odlikuje njihova tesna vpetost v urbanistično zasnovo soseske in pestra tipolologija stanovanj.
Bloki se združujejo v štiri vrste, med katerimi tečejo odprti ozelenjeni oz. ‘tržni’ pasovi. Pravokotno na vrste blokov in pod njimi potekajo dovozne ulice in pešpoti. Arhitekt Ilija Arnautović je posamezne vrste blokov v horizontalni smeri razčlenil z zamiki, kar se odraža v pestrejši podobi vmesnih odprtih pasov.

Odprta in prehodna stopnišča, ki se navezujejo na prečne pešpoti, členijo bloke vertikalni smeri in so zamišljena kot nadaljevanje poti, ki tečejo skozi naselje in se postopoma preobrazijo v bolj zasebne dostope do stanovanj. Stopnišča so jeklena in oblikovana kot samostojni konstrukcijski člen med segmenti blokovskih nizov.

Arhitekt je posebno pozornost posvetil oblikovanju stanovanj v pritličju, v katerih je na različne načine interpretiral idejo hiše z vrtom. Stanovanja v blokih, ki stojijo ob vmesnih parkih naselja in kot posebnost pravokotno zaključujejo sicer vzdolžne pasove, imajo v ospredju velike vrtove. Še bolj dosledna interpretacija hiše se pojavi pri pritličnih stanovanjih, ki so za pol etaže dvignjena nad teren. Tem so dodani prečni paviljoni z vrtovi, ki segajo globoko v vmesne parkovne oz. ‘tržne’ pasove med bloki. V paviljonih so dnevni prostori s pogledom na domači vrt, medtem ko so spalni prostori v bloku.

Stanovanja so sicer različna in nekatera za tedanji čas sorazmerno velika. Njihova posebnost je osrednja jedilnica, ki se podaljšuje na balkon ali na vrt in je povezana z dnevnim prostorom.

Bloke so zgradili z velikopanelnim sistemom težke montaže, katerega sendvič nosilne stene so debeline 14 cm, predelne betonske pa le 4 cm. Montažni so tudi betonski fasadni paneli, ki imajo močan reliefni vzorec. Vzorec je nastal z vlečenjem vrvi v kalupih, medtem ko se je beton sušil.