Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Terasasti bloki v Kosezah
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1974
Arhitekt:
Viktor Pust
 
Pogled na niz blokov z osrednje zelenice
Naslov:
Ulica bratov Učakar
   
Situacija
Naselje koseških blokov je okrnjena različica zmagovitega natečajnega predloga za območje Šišenske soseske 9 in 10. Označuje ga v našem okolju redkeje uporabljena tipologija terasastega stanovanjskega bloka.
Tipologija bloka, ki je oblikovan kot “vzpetina” in se proti vrhu oža, vsakemu stanovanju ponuja zunanji prostor - teraso v nadstropnih oziroma atrij v pritličnih stanovanjih. S stopnjevanjem višine in ožanjem blokov proti vrhu je arhitekt Viktor Pust vzpostavil človeku prijetnejše merilo, obenem pa mu je uspelo ohraniti visoko izrabo zemljišča.
Med vzporednimi vrstami blokov so zeleni pasovi in pešpoti, ki vodijo do vhodov. Promet je omejen na rob naselja; parkiranje je v kletni etaži in ob robnih ulicah. Notranjost naselja je tako ozelenjena in osvobojena prometa, kar je ena izmed bistvenih kvalitet naselja.