Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Kraj Ljubljana
Glavna Zadružna Zveza
Tip:
Upravna stavba
Leto izgradnje:
1956
Arhitekt:
Emil Medvešček
Sodelavci:
Oton Jugovec
 
Detajl ograje
Naslov:
Slovenska cesta 41
 
Fasada
Stavba Glavne zadružne zveze uspešno združuje principe moderne in značilnosti konteksta. Lega ob križišču Slovenske in Gosposvetske ceste in klinasta parcela sta narekovali njeno specifično zasnovo: monolitno stavbno telo sestavljata dva razklenjena kraka, od katerih eden nadajuje stavbni niz ob Slovenski, drugi pa obroblja dvorišče. Širši stranski del, ki se odpira na ploščad Ajdovščina, je z umaknjenimi balkoni oblikovan kot glavna fasada. Stavba lebdi nad tranparentnim pritličjem s trgovinami, medtem ko so v krakih nadstropij pisarne. Skeletna armiranobetonska konstrukcija omogoča poljubno organizacijo prostorov v osmih nadstropjih. Fasado členi v kamen oblečena in od konstrukcije ločena mreža senčil s tanjšimi vertikalami, med katerimi so steklene površine. Stavbo zaključuje javna terasa s posebno oblikovano streho mansarde.
Zanimivost stavbe je tudi realizacija pobude, da se 1% investicije nameni likovni opremi ambienta.