Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Kraj Ljubljana
Glavna Zadružna Zveza
Tip:
Upravna stavba
Leto izgradnje:
1956
Arhitekt:
Emil Medvešček
Sodelavci:
Oton Jugovec
 
Pogled s Slovenske ceste
Naslov:
Slovenska cesta 41
 
Tloris pritličja
Stavba Glavne zadružne zveze uspešno združuje principe moderne in značilnosti konteksta. Lega ob križišču Slovenske in Gosposvetske ceste in klinasta parcela sta narekovali njeno specifično zasnovo: monolitno stavbno telo sestavljata dva razklenjena kraka, od katerih eden nadajuje stavbni niz ob Slovenski, drugi pa obroblja dvorišče. Širši stranski del, ki se odpira na ploščad Ajdovščina, je z umaknjenimi balkoni oblikovan kot glavna fasada. Stavba lebdi nad tranparentnim pritličjem s trgovinami, medtem ko so v krakih nadstropij pisarne. Skeletna armiranobetonska konstrukcija omogoča poljubno organizacijo prostorov v osmih nadstropjih. Fasado členi v kamen oblečena in od konstrukcije ločena mreža senčil s tanjšimi vertikalami, med katerimi so steklene površine. Stavbo zaključuje javna terasa s posebno oblikovano streho mansarde.
Zanimivost stavbe je tudi realizacija pobude, da se 1% investicije nameni likovni opremi ambienta.