Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Arhitekt Jože Plečnik
Ureditev Zoisove ceste
Tip:
Urbanistična/zunanja ureditev
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1927
 
Naslov:
Zoisova cesta
Kontakt:
Plečnikova zbirka, Arhitekturni muzej
Tel. 01 540 97 98
Fax 01 540 03 44
E-mail aml@aml.si

>>www.aml.si
   
Zoisova cesta, imenovana tudi Graben, teče po obrambnem jarku, ki je obdajal srednjeveški Novi trg. Jože Plečnik jo je snoval v dveh fazah: v 20. letih je uredil pločnike, zasadil drevored in postavil piramido. V 50. letih je uredil park ob Križankah, dodal spomenik Antonu Aškercu in oblikoval iztek Križevniške soteske.
Zoisova cesta je tesno povezana z zgodovino Zoisove palače, ki je nastala v prelomu 18. in 19. stoletja na Bregu. Podedoval jo je slovenski razsvetljenec baron Žiga Zois in ob njej dokupil celotno območje z obrambnim zidom. Zid je dal podreti in jarek zasuti ter vse do Prešernove ceste uredil javno dostopen botanični vrt, ki je bil vse do l. 1807, ko ga je prodal, posebnost Ljubljane.
Plečnik se je ureditve Zoisove prvič lotil l. 1927. Pločnike je zaradi pomanjkanja denarja tlakoval le v pasu hojnice - namesto tedaj običajnega kamna je uporabil cenejše betonske plošče, prihranek pa je namenil za ostale posege. Obstoječi kostanjev drevored je zamenjal s hrasti in javori. V točko prevoja Zoisove v Šentjakobski most je postavil piramido, ki je nadomestila prvotno načrtovani spomenik Žigi Zoisu. Piramida označuje odklon ulične osi in obenem odgovarja Marijinemu znamenju na Šentjakobsekm trgu na drugi strani Ljubljanice. Piramida je bila tako večina ostalih Plečnikovih piramid sprva obrasla z bršljanom.
Ob preurejanju Križank l. 1956 je Plečnik v vogal Zoisove in Emonske postavil spomenik Antonu Aškercu, ki ga je izdelal kipar Nikolaj Pirnat. Iztek Križevniške soteske je označil s portalom porušene Smoletove hiše na Ajdovščini, vhod v Fakulteto za arhitekturo pa z baldahinom.