Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
    Stanovanjsko naselje Murgle
Tip:
Stanovanjska stavba/zazidava
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1969
Arhitekta:
France Ivanšek
Marta Ivanšek
Investitor:
SGP Grosuplje
 
murgle, 1. faza: hiše s tipičnimi opečnimi prečnimi zidovi
Naslov:
Murgle
 
Tloris hiše ob robu stavbnega niza ob garažah
Naselje atrijskih hiš Murgle je nastalo v času gradnje večine velikih ljubljanskih sosesk v 60. letih - od njih se razlikuje po nizko-gosti zazidavi in izključni uporabi tipa enodružinske hiše. Soseska, ki sta jo zasnovala arhitekta Marta in France Ivanšek, je bila zgrajena v različnih fazah: od l. 1965 do 1980, nekateri deli pa so bili dodani še kasneje. Naselje se je v teh letih postopoma razširilo od Barjanske in vse do Koprske ceste. Urbanistična zasnova naselja spominja na barjansko krajinsko mrežo polj in kanalov, ki jih obrobljajo vrste dreves. Pravokotno ulično mrežo tako obrobljajo različna drevesa, po katerih so imenovane ulice; med ulicami so stavbni otoki velikosti prib. 100x100m, v notranjosti katerih je med 30-35 hiš. Promet je omejen na ulice, ob katerih so garaže – do hiš vodijo le peš poti, ob katerih se nizajo manjši parki in igralni otoki. Zeleno, mirno in od prometa ločeno bivalno okolje je tako postalo največja kvaliteta naselja. V sicer poenoteni zidavi, za katero so značilni določeni arhitekturni elementi (opečni zidovi, lesene ograje itd), so bile zgrajene različne atrijske hiše – od začetnih pritličnih montažnih (1965-70), pritličnih zidanih (1970-80) in do končnih mansardnih.Poleg Murgel so bile v istem obdobju, kot protiutež prevladujoči gradnji stanovanjskih blokov, zgrajene tudi atrijske hiše na Borsetovi v Trnovem arh. Stanka Kristla, montažne vrstne hiše arh. Danila Fuersta na Peričevi in atrijske hiše arh. Savina Severja za Bežigradom.