Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Poslovno-stanovanjska stavba
Stanovanjsko - poslovni objekt R34
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
2004
Arhitekta:
Andrej Černigoj
Mojca Švigelj Černigoj
Sodelavci:
Dragica Damjanić, Primož Slanič
 
Pogled iz zraka na Stanovanjsko-poslovni objekt R34
Naslov:
Železna cesta 8-10
 
Tloris pritličja z zunanjo ureditvijo
Poslovno - stanovanjsko zazidava R34 zaključuje zadnjega od štirih stavbnih blokov Župančičeve jame. Sestavljajo jo tri stavbe: stanovanjski blok, stolpič ob njegovem severnem zaključku in poslovna stavba ob Železni cesti.
Stanovanjski objekt se z ložami čez celotno širino stanovanj odpira na bodoči mestni park z Navjem.
Nizka poslovna stavba s poudarjenimi arkadami in promenado v smeri glavne vedute na ljubljanski Grad označuje severni vstop v potniški center ter v dalje v središče mesta, kar uresničuje Fabianijevo zamisel, po kateri naj bi se vse ulice v tem delu mesta usmerjale proti Gradu.