Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran    
 
 
 
  Arhitekt Vladimir Šubic
Srednja ekonomska šola
Tip:
Stavbe za izobraževanje
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1934
 
Pogled s Prešernove ceste na glavno pročelje
Naslov:
Prešernova cesta 6
 
Situacija
Nekdanja Trgovska akademija stoji na vogalu Prešernove in Gregorčičeve ulice. Stavbo sestavljata dva dela, ki se stikata v vogalu in ustrezata prvotni vsebinski zasnovi stavbe – trgovski akademiji in dveletni trgovski šoli.Večji del, v katerem je bila akademija, je orientiran na glavno - Prešernovo cesto, manjši z dveletno trgovsko šolo, pa na stransko – Gregorčičevo ulico.Arhitekt Šubic je notranjost obeh šol zasnoval podobno, skladno s “statusno” razliko med šolama pa je obravnaval njuno zunanjost oz. njuna vhoda. Bogato oblikovan in členjen vhod s Prešernove krasijo kipi Borisa Kalina (figure iz znanosti, industrije in trgovine), vhod z Gregorčičeve pa je oblikovan mnogo bolj skromno.Preprosta kubična oblika stavbe in gladka fasada, ki jo poudarja le horizontalna linija povezanih okenskih preklad, izraža vpliv funkcionalizma, ki se mu je arhitekt vse bolj približeval.