Arhitekturni vodnik po Sloveniji
 
Nazaj na vstopno stran   Kratki seznam rezultatov iskanja:
 
 
  Tip objekta Poslovno-stanovanjska stavba
Mali nebotičnik
Kraj:
Ljubljana
Leto izgradnje:
1933
Arhitekt:
Herman Hus
 
Mali nebotičnik z Gregorčičeve ulice
Naslov:
Igriška ulica 3
 
Tloris
Mali nebotičnik, stavba na križišču Igriške in Gregorčičeve, je dobila ime po svojem vogalnem zaključku. Stavba sicer ni presegla tedanje predpisane višine, takšen vtis pa je arhitekt Herman Hus ustvaril s prizmično oblikovanim vogalom.Zahtevna trikotna parcela je pogojevala členitev stavbnega telesa na tri dele: dva kraka ob ulicah in vogalni “stolpič”. Kraka se vsak na svoji strani prilagajata višinam obstoječih stavb – Nemški hiši in stavbi ob Igriški. Vogal je najvišji in oblikovan kot izbočena prizma, vrh katere je atelje, ki optično zvišuje stavbo. Zaradi majhne parcele je arhitekt stanovanjem v smeri proti ulicama dodal pomole in zaokrožene balkone.Zunanjost je oblikovana plastično geometrijsko in sledi členitvi stavbenga telesa; poudarjajo jo horizontalne linije balkonskih ograj in trakasti okras pri vrhu.